New Gem Education | Chuyên tào tạo Nail từ cơ bản đến chuyên sâu

New Gem Education | Chuyên tào tạo Nail từ cơ bản đến chuyên sâu

New Gem Education | Chuyên tào tạo Nail từ cơ bản đến chuyên sâu

New Gem Education | Chuyên tào tạo Nail từ cơ bản đến chuyên sâu

New Gem Education | Chuyên tào tạo Nail từ cơ bản đến chuyên sâu
New Gem Education | Chuyên tào tạo Nail từ cơ bản đến chuyên sâu
Đào tạo

KHÓA CHUYÊN ĐỀ 3D CƠ BẢN

HỌC PHÍ 2.000.000 VND

1. Kỹ thuật tán 2 màu

2. Kỹ thuật tán 3 màu

3. Kỹ thuật tán cánh bông nhiều lớp

4. Kỹ thuật tán màu lá 3D

5. Kỹ thuật viền cánh bông 3D

Coppyright © 2020 HỌC VIỆN THẨM MỸ NEW GEM TÂY NINH. All right reserved. Design by Nina
Đang online: 6 | Tổng truy cập: 20840
backtop